Švédové dobývají pevnost Königstein

Velká historická podívaná

Zažijte historii zblízka!

Historicky uniformované skupiny z různých spolkových zemí a některých sousedních států zobrazují život vojáků během třicetileté války.
Akce připomíná události z roku 1639, kdy švédská vojska táhla z Pirny kolem pevnosti do města Königstein. K obléhání a dobývání pevnosti Königstein však v této době ani později nedošlo. Fiktivní dobývání, bojové skupiny a vojenský tábor navozují dojem každodenního vojenského života během třicetileté války.

uniformovaných skupin se 300 účastníky z Německa a Nizozemí

různá polní ležení se zhruba stovkou stanů

každodenní život vojáka v tehdejších dobách:
vaření na otevřeném ohni, vojenská a civilní řemesla (zbrojíř, knoflíkář, pasíř), práce felčara

ukázky kopiníků a šermu, střelba z mušket a děl

scény z verbování a soudu

dril mušketýrů, nástupy za zvuku bubnů

Program 2024

Saturday

Programm

time

action

location

10:30 a.m.

Marching in of all groups on the Parade ground

Parade ground

10:45 a.m.

Opening, welcome and introduction of the groups

Musketeer and pikemen demonstrations

Parade ground

11:30 a.m.

FESTUNG WEHRHAFT Guided tour on the subject of artillery (in German language)
Adults 7 €, Kids up to the age of 16 free of charge

Meeting point: Brunnenhaus - Well house (in fortress plan no. 14)

2:00 p.m.

Storming of the fortress - battle display with historic weapons from the foot of the fortress up to the parade ground

View from the outer wall at the commandant's house (fortress plan no. 8),
parade ground

3:30 p.m.

Pikemen demonstration

Parade ground

Sunday

time

action

location

11:00 a.m.

Musketeer and pikemen demonstrations

Parade ground

11:30 a.m.

FESTUNG WEHRHAFT – Guided tour on the subject of artillery (in German language)
Adults 7 €, Kids up to the age of 16 free of charge

Meeting point: Brunnenhaus - Well House (no. 14 in fortress plan)

2:00 p.m.

Storming of the fortress - battle display with historic weapons from the foot of the fortress up to the parade ground

 

View from the outer wall at the commandant's house (fortress plan no. 8),
parade ground

3:30 p.m.

Farewell to the groups

Parade ground

Video dojmy

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Otevírací doba

duben – říjen 9 - 18 hodin
listopad – březen 9 - 17 hodin
Poslední návštěvníci:
hodinu před uzavřením pevnosti