Fascinace pevností

Expozice Vojenského historického muzea Bundeswehru
v Nové zbrojnici na pevnosti Königstein

Otevírací doba: duben - říjen: 10-18 hodin | poslední vstup v 17:45 hodin

Pozice: Nová Zbrojnice

Doporučený věk: od 12 let

Bezbariérovost: omezený přístup pro vozíčkáře (s doprovodem) | přístup s kočárky je možný

Fotografování: pro soukromé účely bez blesku | Pro komerční použití je vyžadována autorizace fotografií

Fascinace pevností

Potřeba se chránit patří mezi základní lidské konstanty. Člověk se chránil před agresí, tlakem expanzí nebo chtivostí ostatních jedinců svého druhu, ale i před nepřízní počasí nebo divokou zvěří.
Se stejnou vynalézavostí, se kterou vybudoval bezpečná a pevná místa, nacházel pokaždé prostředky a cesty, jak tyto stavby překonávat, prolamovat, podkopávat nebo přelétávat.
Ničivá síla palných zbraní si nakonec vynutila stavbu stále silnějších zdí. Vznikly pevnosti, jako právě například pevnost Königstein. Způsob vedení války ovlivňovaly pevnosti rozhodujícím způsobem až do 20. století. Požadavky na opevněná místa změnila až mobilní válka pomocí tanků, které představují pevnost na kolech, a v důsledku války ve vzduchu, kde není možné stavět zdi.
Jaderné zbraně, proti kterým téměř neexistuje obrana a jejichž nasazení by naši zemi proměnilo v místo, nepřátelské k životu, představují zatím poslední bod tohoto vývoje.

Od klubu z doby kamenné k válce strojů

Nová stálá expozice Vojenského historického muzea Bundeswehru v Nové zbrojnici na pevnosti Königstein představí ve 12 kapitolách více než 200 objektů a obrazů kulturní dějiny opevněných míst a pevností. V centru pozornosti však jsou historické a moderní útočné a obranné zbraně.

Expozice však pokrývá i témata, která dalece přesahují klasickou pevnostní válku, počínaje hrady jako romantickými projekčními plochami a místem úkrytu, až po ozbrojené měšťany na hradbách měst nebo barikádách.

Opevněná místa byla nezřídka využívána i k zavírání lidí. Zatímco na Königsteinu to byli skuteční nebo domnělí nepřátelé státu, fungovala jen hodinu jízdy autem vzdálená pevnost a posádkové město Terezín v dobách národního socialismu jako koncentrační tábor, určený k likvidaci evropských Židů.

Na konci expozice se výstava věnuje příkladům současných bezpečnostních rizik a představuje výhled na z nich vyplývající budoucí výzvy.

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Otevírací doba

duben – říjen 9 - 18 hodin
listopad – březen 9 - 17 hodin
Poslední návštěvníci:
hodinu před uzavřením pevnosti