Matthias Hultsch

IN LAPIDE REGIS - Na kameni králově

Velká expozice o historii pevnosti

Otevírací doba: duben - říjen: 10-18 hodin | listopad - březen: 9-17 hodin

Pozice: Dům brány | Budova dělostřelecké obrany | Dům velitele

Vstřícnost vůči rodinám: interaktivní stanoviště, texty pro děti, bezplatné zapůjčení kostýmů

Bezbariérovost: vhodné pro invalidní vozíky | bez přístupu s kočárky | půjčovna nosítek

Fotografování: pro soukromé účely bez blesku | Pro komerční použití je vyžadována autorizace fotografií

800 let života na pevnosti Königstein

Stálá expozice je umístěna ve dvou patrech v Domě nad průjezdem a v budově pro dělostřeleckou obranu vysoko nad vstupem do pevnosti na ploše 1 200 m². Zažijte ve více než 30 místnostech názornou a zábavnou formou zpracovanou historii pevnosti Königstein od první písemné zmínky o pevnosti v roce 1241, do otevření muzea v roce 1955.

Zjistěte, jak se původní hraniční hrad českých králů dostal následkem sváru do rukou Wettinů a jak byl později přestavován na vojenskou pevnost.

Vydejte se po stopách obyčejných vojáků a jejich rodin. Nahlédněte do slavností a hostin vysoké společnosti. A objevte dosud málo probádané epochy historie pevnosti, kdy sloužila jako válečný zajatecký tábor pro důstojníky a nápravně-výchovný ústav pro mládež.

Pro naše návštěvníky ze zahraničí jsou všechny informace průběžně k dispozici nejen v němčině, ale i v češtině a angličtině. Historické milníky pevnosti ilustrují vedle 330 exponátů různé modely, diorámy a figurální instalace. Více než 30 mediálních stanic a audioprůvodce v devíti jazycích nabízí možnost hlouběji se ponořit do historie pevnosti.

Vrcholy expozice

Faksimile hornolužické hraniční listiny z roku 1241

Rekonstrukce rozhovoru s architektem Pietro Ferraboscem z doby kolem roku 1567

Staveniště z roku 1589, Dioráma přestavby na pevnost v měřítku 1:20

Osm metrů dlouhý model průvodu kočárů Augusta Silného

Obří sud – pozůstatky z doby Augusta Silného z roku 1725

Restaurované královské pokoje Augusta Silného

Figuríny Augusta Silného, hraběnky Orzelské a pruského krále Bedřicha Viléma I.

Výzbroj Švýcarské gardy saského kurfiřta, 18. století

Filmové dokumenty z doby druhé světové války a z doby NDR

Rekonstruovaný byt velitele pevnosti s dámským pokojem z doby kolem roku 1900

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Otevírací doba

duben – říjen 9 - 18 hodin
listopad – březen 9 - 17 hodin
Poslední návštěvníci:
hodinu před uzavřením pevnosti