Ogród użytkowy przy Domu skarbow

Służy jako przykład jakim sposobem mieszkańcy twierdzy zaopatrywali się jeszcze 100 lat temu we własnym zakresie; pokazuje wszystkie typowe rośliny uprawiane w tamtych czasach