Historia

800 lat zamku i twierdzy Königstein

około 1000 p.n.e.

Zdobiony fragment dużego naczynia z epoki brązu. Festung Königstein gGmbH / Matthias Hultsch

Artefakty z epoki brązu są pierwszymi dowodami ludzkiej aktywności na Königstein.

Königstein w średniowieczu

1233

W akcie prawnym króla Wacława I. czeskiego znajduje się wzmianka o hrabim "Gebhard vom Stein", co prawdopodobnie odnosi się do Königstein. W tym czasie obszar ten należał do królestwa czeskiego.

1241

Górnołużycki akt graniczny Festung Königstein gGmbH

Pierwsze wystąpienie pełnej nazwy "Königstein" w górnołużyckim akcie granicznym który Wacław I. "in lapide regis" (łacin.: na kamieniu króla) pieczętuj

Wystawa IN LAPIDE REGIS

1359

Złota Bulla Karola IV Wikimedia Creative Commons

Cesarz Karol IV zatrzymuje się w zamku Königstein, który odtąd znany jest jako "Kaiserburg" (Zamek Cesarski).

1406/ 1409

Wikimedia Creative Commons

W czasie wojennej potyczki (Dohnaische Fehde) budowla przechodzi w ręce Wettinów (saski ród władczy)

1459

Umowa z Eger legalizuje prawnie istniejący stan własnościowy twierdzy.

1516

Bernd Walther

Dwanaście celestynów i jeden przeor zamieszkują klasztor pod nazwą "Klasztor do chwały cudów Marii", klasztor założył książę Georg brodaty na górze Königstein. Klasztor istnieje do roku 1524.

Rozbudowa twierdzy

1563

Na rozkaz księcia elekta Augusta (1526-1586) wierci się pod kierownictwem mistrza górnictwa z Freibergu Martina Planera najgłębszą studnię w Saksonii o głębokości 152,5 metrów. Zzabezpieczenie zaopatrzenia w wodę jest ważnym warunkiem do budowy twierdzy.

1588

Wikimedia Creative Commons

Na twierdzę przybywa pierwszy więzień Państwowy, Dr. Martin Mirus.

Do 1922 r. Königstein było najważniejszym więzieniem państwowym w Saksonii. Lista więźniów obejmuje ponad 1000 nazwisk.

Wystawa: Uwięzieni na Königstein

1589

Duży plac budowy twierdzy Matthias Hultsch

Książę elekt Christian I. rozkazuje rozbudowę zamku na miarę twierdzy krajowej; do 1594 r. powstają między innymi brama wejściowa, stare koszary, zamek Christiansburg (Friedrichsburg) i stara zbrojownia; w kolejnych stuleciach następuje na bieżąco modernizacja budowli obronnych, co spowoduje że żaden wróg nie odważy się zaatakować. Z powodu gwarantowanego bezpieczeństwa przed zdobyciem twierdzy przez wrogie wojska w nie spokojnych czasach sascy Królowie szukają schronienia za grubymi murami twierdzy i przechowują tutaj dzieła sztuki oraz skarb Państwowy. Z powodu pięknej okolicy twierdza jest również ulubionym miejscem wycieczkowym dla dworu saskiego i miejscem organizowania licznych festynów.

Twierdza w XVII wieku

1610

Egzekucja komendanta twierdzy Wolfa Friedricha Beona za defraudację dóbr twierdzy i wylesianie lasów twierdzy.

1619

Zamek Magdaleny przed przebudową na magazyn prowiantowy (rycina)

Ze względu na swoje malownicze położenie Königstein jest również ulubionym miejscem wycieczek dworu i miejscem licznych uroczystości. Uroczysta inauguracja odnowionego Johann-Georgen-Burg odbyła się w obecności elektora Johanna Georga I z Saksonii. Na terenie Königstein wznosi on kolejne prestiżowe budowle, takie jak Zamek Magdaleny i Salę Imprezową (Johannis-Saal).

1639

Festung Königstein gGmbH

Szwedzi najeżdżają Saksonię. Mijają Königstein i podpalają miasto Königstein.

Coroczny spektakl militarno-historyczny z fikcyjnym podbojem:
"Szwedzi podbijają Königstein"

1676

Festung Königstein gGmbH

Po pracach renowacyjnych kościół garnizonowy na Königstein zostaje konsekrowany w obecności elektora Jana Jerzego II z Saksonii.

Wiek Augustyński

1698

Pierwsze odwiedziny rosyjskiego cara
Po raz drugi odwiedza twierdzę w 1712 roku. Sascy władcy często podróżowali do twierdzy Königstein z wybitnymi gośćmi w celach rozrywkowych.

1706

Foto: Festung Königstein gGmbH

Późniejszy współwynalazca europejskiej porcelany, Johann Friedrich Böttger, przybył do Königstein po raz drugi na rozkaz Augusta Mocnego. Był już tu więziony przez 3 miesiące w 1702 roku.

Wystawa: Uwięzieni na Königstein

1725

Festung Königstein gGmbH

Na życzenie Augusta Mocnego bednarze budują największą beczkę do wina (pojemność 238.600 litrów) która stoi do 1819 r. w piwnicy zamku; w prestiżowym wyścigu o wybudowanie największej beczki August Mocny zwycięża z Księciem elektem "von der Pfalz" (beczka konkurent stoi jeszcze dzisiaj na zamku w Heidelbergu)

Dziś w Piwnicy z ogromną beczką na wino:
Nowoczesna replika beczki - multimedialna instalacja artystyczna

1737

Festung Königstein gGmbH

Tymczasowe zakończenie rozbudowy twierdzy pod rządami elektora Fryderyka Augusta II. Rozpoczęto prace nad militarnym wzmocnieniem obrzeży twierdzy. Dzięki wielu nowo powstałym koszarom, magazynom prochowym i teraz wreszcie bomboszczelnemu domowi studni, Königstein osiągnął swój największy stan rozbudowy.

1756

Festung Königstein gGmbH

Na początku siedmioletniej wojny (1756-63 r.) saska armia wpada w niewolę na równinie przed górą Lilienstein. Książę elekt ze swoim dworem w celu uratowania się ucieka na Twierdzę Königstein, teren twierdzy zostanie deklarowany jako terytorium neutralne

Königstein w czasach napoleońskich

1806

Pierwszy król Saksonii: Fryderyk August I Festung Königstein gGmbH

Saksonia staje się królestwem i dołącza do Konfederacji Reńskiej, sojuszu państw niemieckich założonego pod rządami Napoleona. Königstein staje się twierdzą Konfederacji Reńskiej.

1813

Napoleon I - Cesarz Francuzów | Marmurowe popiersie Festung Königstein gGmbH

Napoleon przeprowadza inspekcję Twierdzy Königstein a twierdza stała się ważnym elementem jego dalszych planów strategicznych.

1815

Po Kongresie Wiedeńskim Saksonia traci ponad 50% swojego terytorium. Königstein jest teraz jedyną twierdzą pozostającą w posiadaniu Saksonii i dlatego została wzmocniona przez rozbudowę kilku budynków.

Niespokojne czasy w XIX wieku

1848

Sebastian Abratzky (zdjęcie z około 1880 roku) Festung Königstein gGmbH

Czeladnik kominiarski Sebastian Abratzky wspina się na Königstein boso przez szczelinę w skale. Jego jedyny jak dotąd "podbój" twierdzy zakończył się kilkudniowym pobytem w więzieniu.

 

1849

Rosyjski rewolucjonista Michał Aleksander Bakunin Heinrich Ditlev Mitreuter (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Wczasie Powstania Majowego w Dreźnie Twierdza Königstein służy ponownie jako kryjówka dla rodziny królewskiej po zakończeniu nieudanego powstania w twierdzy więzi się ujętych rewolucjonistów.

1866

Skarbiec około 1900 r. Festung Königstein gGmbH

Z Königstein po raz ostatni w swojej historii strzela się z armaty do wrogiej pruskiej patrolu.

Po wojnie Königstein otrzymuje pierwszy i jedyny raz obcą załogę, pruskiego dowódcę i pruską obsadę piechoty.

Twierdza pod koniec XIX wieku

1870/1871

Po raz pierwszy w historii w Königstein zostaje założony obóz dla francuskich jeńców wojennych. Zwykli żołnierze muszą przywieźć do twierdzy ziemię do budowy nowych wałów baterii.

Bernd Walther

Königstein jest jedyną saksońską twierdzą, która została włączona do nowego systemu twierdz cesarskich i dlatego jest intensywnie rozbudowywana po raz ostatni w swojej historii, tym razem głównie pod ziemią, tworząc system obrony twierdzy.

1874

August Bebel (akwaforta niedatowana) Festung Königstein gGmbH

Słynny niemiecki socjaldemokrata August Bebel zostaje przewieziony do Königstein na trzy tygodnie jako więzień stanu.

1913

Niemiecki Reichstag usuwa stanowisko komendanta z budżetu wojskowego, co skutkuje zniesieniem statusu twierdzy dla Königstein.

Od dwóch wojen światowych
do założenia muzeum

1914

Jeńcy wojenni pierwszej wojny światowej w twierdzy Königstein Festung Königstein gGmbH

W czasie I wojny światowej Königstein staje się po raz drugi obozem jenieckim, tym razem dla rosyjskich oraz francuskich oficerów i generałów.

1921

Lazaret pokojowy - 1929 Festung Königstein gGmbH

W Lazaret Pokojowym zostaje utworzony szpital uzdrowiskowy dla Reichswehry.

1922

Stara zbrojownia w 1920 r. Festung Königstein gGmbH

Ostatni więzień państwowy zostaje zwolniony 3 czerwca. Był więziony przez 10 dni za "pojedynek z użyciem śmiercionośnej broni".

1939

Francuscy i holenderscy jeńcy wojenni w twierdzy Königstein. Festung Königstein gGmbH

Podczas II wojny światowej twierdza po raz trzeci stała się obozem jenieckim, początkowo dla polskich, a następnie francuskich oficerów i generałów.

1942

General Henri Giraud
General Henri Giraud

Henri Giraud jest jedynym francuskim generałem, który uciekł z obozu jenieckiego dla oficerów do neutralnej Szwajcarii podczas II wojny światowej.

1945

Pod koniec II wojny światowej siły okupacyjne przekazały dowództwo francuskim jeńcom wojennym. Później obóz jeniecki zostaje ewakuowany przez amerykańską jednostkę specjalną, a twierdza zostaje zajęta przez Armię Czerwoną, która zakłada szpital wojskowy na Königstein.

1949

Brama wejściowa do ośrodka dla młodzieży 1953/54 Festung Königstein gGmbH

Twierdza Königstein służy jako poprawczak dla politycznie nie wygodnej młodzieży oraz dla osób, które w wyniku zawirowań wojennych popełnili przestępstwa, tutaj zostaną oni wychowani i wykształceni.

1955

Przekazanie kluczy pierwszemu dyrektorowi Muzeum Twierdzy Königstein Archiv Festung Königstein

Po utworzeniu Muzeum Twierdzy Königstein, obszar o powierzchni 9,5 hektara staje się dostępny dla publiczności jako muzeum plenerowe związane z historią militarną.

1957

"Die Faule Magd" (Leniwa pokojówka) w Muzeum Zbrojowni w Starej Zbrojowni Alfred Hering / Archiv Festung Königstein

Po raz pierwszy wystawy będą prezentowane jednocześnie w pięciu budynkach twierdzy.

1965

Wystawa "Technologia wojskowa i porządek społeczny" Festung Königstein gGmbH

Muzeum Armii Niemieckiej w Poczdamie (Deutsches Armeemuseum Potsdam) otwiera swoją pierwszą wystawę gościnną w Nowej Zbrojowni.

Twierdza po zjednoczeniu Niemiec

1991

Twierdza Königstein staje się własnością Wolnego Państwa Saksonii i zamkiem państwowym. Opracowana zostaje kompleksowa koncepcja wykorzystania.

1992

Zrekonstruowany stół podnośny wzorowany na XVIII-wiecznym stole maszynowym Bernd Walther

Na podstawie tej koncepcji rozpoczynają się szeroko zakrojone prace budowlane związane z nawadnianiem i odwadnianiem twierdzy. Po tym następuje całkowita renowacja wielu budynków, takich jak koszary i Zamek Fryderyka.

1997

Pompowanie wody odbywa się codziennie od kwietnia do października. Bernd Walther

W trakcie renowacji studni wypompowano 160 000 litrów wody i po raz pierwszy od 1569 r. ludzie stanęli na dnie studni o głębokości 152,5 metra.

2000

Twierdza zostaje oddzielona od stowarzyszenia państwowych operacji zamkowych i staje się niezależną spółką operacyjną Wolnego Państwa Saksonii.

2003

Peter Mauksch

Spółka operacyjna zostaje przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit (gGmbH).

2005

Festung Königstein gGmbH

W ramach kontynuacji prac renowacyjnych powstanie m.in. winda panoramiczna i restauracja "In den Kasematten" (w kazamatach)

2015

Werbemotiv der Ausstellung

Otwarcie pierwszej stałej wystawy poświęconej historii Königstein "In Lapide Regis" w całkowicie odnowionych pomieszczeniach Domu bramnego (Torhaus) i Objektu obronnego (Streichwehr).

2019

Zachodnie Skrzydło i przylegające do niego zewnętrzne fortyfikacje Bernd Walther

Po zakończeniu prac nad Zamkiem Jerzego oraz pomieszczeniami wystawienniczymi i administracyjnymi, największa inwestycja, jaką było odnowienie tzw. Zachodniego Skrzydła, została zakończona.

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Godziny otwarcia

kwiecień - październik godz. 9 - 18
listopad - marzec godz. 9 - 17
Koniec wstępu dla zwiedzających:
1 godzina przez zamknięciem twierdzy