Matthias Hultsch

Historia budowy i użytkowania
Zamku Jerzego

Wystawa w łuku / przejściu do Bastionu Jerzego

Godziny otwarcia: kwiecień - październik: 9:00 - 18:00 | listopad - marzec: 9:00 - 17:00

Pozycja: Zamek Jerzego - Sklepienie / Przejście do Bastionu Jerzego

Dostępność: brak dostępu dla wózków inwalidzkich / wózków dziecięcych (schody)

Fotografować: dozwolone w celach prywatnych bez latarki | wymagana autoryzacja zdjęć do użytku komercyjnego

Historia Zamku Jerzego

Zamek Jerzego (Georgenburg) jest jednym z najstarszych budynków w Königstein. W średniowieczu był to czeski zamek graniczny, w którym przez pewien czas przebywał również cesarz Karol IV, ale w XV wieku przeszedł w ręce margrabiów miśnieńskich, a tym samym na stałe do Saksonii.

Kiedy elektor Chrystian I rozbudował Königstein w twierdzę państwową, stary zamek został włączony do tego kompleksu. Od tego czasu budynek przeszedł kilka konwersji i zastosowań: od reprezentacyjnego budynku renesansu elektorskiego, przez więzienie państwowe, po budynek mieszkalny i administracyjny.

Ślady różnych epok są nadal widoczne w budynku i są tematycznie przedstawione na wystawie.

Najważniejsze wydarzenia wystawy

Model późnośredniowiecznego kompleksu zamkowego około 1500 roku.

Film animowany na temat rozwoju Zamku Jerzego i budynku bramnego od XII wieku do dnia dzisiejszego.

Film animowany o renesansowym Zamku Jerzego

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Godziny otwarcia

kwiecień - październik godz. 9 - 18
listopad - marzec godz. 9 - 17
Koniec wstępu dla zwiedzających:
1 godzina przez zamknięciem twierdzy