Klenotnice

O historii klenotnice jako trezoru pro saskou státní rezervu

Budova sloužila v neklidných dobách jako místo uložení státního pokladu. Ten zde byl v 19. století příležitostně uchováván i v době míru (až 2 mil. tolarů).