Aktuality

Zde najdete aktuální pokyny pro návštěvu pevnosti Königstein. Platí mimořádná pravidla chování a hygienické předpisy.