Od pivovaru po sklad proviantu

Expozice ve sklepě se sudy v Magdalénin hradu

Otevírací doba: duben - říjen: 9 - 18 hodin | listopad - březen: 9 -17 hodin

Pozice: Sklad proviantu / Magdalénin hrad

Vstřícnost vůči rodinám: texty pro děti

Bezbariérovost: Návštěvy s kočárky nebo invalidními vozíky se nedoporučují - Rampa do sudového sklepa má prudký sklon!

Fotografování: ro soukromé účely bez blesku | pro komerční použití je vyžadována autorizace fotografií

Výstava o historii budovy
a historie tří obrovských sudů na víno

Názvy této budovy, které se v průběhu staletí měnily - Brauhaus, Proviant-Hauß, Magdalenenburg, Kellerey, Vorrathshaus - dávají tušit její pohnutou historii a četné přístavby a přestavby. Výstava poskytuje informace o využití budovy jako proviantního domu a jako volebního hostince pro dvůr a jeho hosty. Vypráví také příběh tří obřích sudů na víno, které byly ve sklepě postaveny v letech 1623 až 1725, ale každý z nich vydržel jen několik desetiletí.

Velký - větší - největší

V letech 1623 až 1723 byly v zámeckém sklepě postaveny na objednávku vládnoucích kurfiřtů obrovské sudy na víno o objemu 149 600 až 238 000 litrů.

  • První obří sud na víno
    V roce 1623 nechal kurfiřt Johann Georg I. postavit v horním sklepení první obří sud na víno. Mohl být naplněn 149 600 litry vína a stal se ozdobou dvorních slavností. Byl několikrát naplněn a vyprázdněn, ale po dobrých pěti desetiletích začal protékat.

  • Druhý obří sud na víno
    V roce 1678  nechal kurfiřt Johann Georg II. postavit nový, ještě větší sud o objemu 223 500 litrů. První plnění v roce 1680 trvalo 16 týdnů. V roce 1699 byl dřevěný sud po opravě naplněn podruhé. Také druhý sud se ve vlhku sklepní klenby poměrně rychle rozpadl.

  • Třetí obří sud na víno
    V roce 1723 nechal August Silný  postavit ještě větší sud. V roce 1725 byl naplněn 238 600 litry vína. I tento sud byl po zhruba 50 letech zchátralý a byl instalován sud menší. Po dalších četných opravách musel být obří sud v roce 1819 rozebrán. Jedinými pozůstatky, které se z něj dnes dochovaly, jsou dva vyřezávané ozdobné prvky (vinné listy). Najdete je na výstavě "In Lapide Regis".

Dnes ve sklepě s obřím sudovém

Umělecká instalace ze skla, oceli, světla a hudby - Moderní rekonstrukce vinného sudu Augusta Silného

Historie kdysi největšího sudu na víno na světě ožívá díky moderní instalaci ze skla, oceli, světla a hudby v místnosti, která byla stavebně upravena na počátku 19. století.

Prohlídky s průvodcem vás zavedou do 18. století, kdy se na pevnosti konaly bujaré oslavy saských kurfiřtů a legendární obří sud na víno byl naplněn statisíci litry vína.

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Otevírací doba

duben – říjen 9 - 18 hodin
listopad – březen 9 - 17 hodin
Poslední návštěvníci:
hodinu před uzavřením pevnosti