Matthias Hultsch

Stará zbrojnice
a dělostřelci pevnosti Königstein

Expozice ve Staré zbrojnici

Otevírací doba: duben - říjen: 10 - 18 hodin | listopad - březen: 9 - 17 hodin

Pozice: Stará zbrojnice

Vstřícnost vůči rodinám: texty pro děti a interaktivní stanoviště

Bezbariérovost: omezený přístup pro vozíčkáře (s doprovodem) | přístup s kočárky je možný

Fotografování: pro soukromé účely bez blesku | Pro komerční použití je vyžadována autorizace fotografií

Stará zbrojnice a dělostřelci pevnosti Königstein

Výstava osvětluje minulost Staré zbrojnice a pevnostního dělostřelectva od pozdního 16. do počátku 19. století. Přitom se zabývá historií a technikou dělostřelectva a principy blízké a dálkové obrany horské pevnosti.

Je zde uložena zajímavá vojensko-historická pokladnice: děla a minomety, pumové vozy a kulové pyramidy, ruční zbraně a příslušenství.

Samotná budova je také tématem výstavy. Pohledná renesanční stavba s rustikálními portály na vnějšku a třemi mohutnými toskánskými sloupy uvnitř vznikla v roce 1594 v rámci rozšiřování Königsteinu na pevnost.

Vrcholy expozice

Jedinečné kanóny a moždíře, z nichž většina kdysi patřila do výzbroje pevnosti Königstein

Dvě 24 liberní půlkartouny z let 1686 a 1717 každý s délkou hlavně více než tři metry a dostřelem více než tisíc metrů

Dvě Osmnáctiliberní moždíře z roku 1598, které byly pravděpodobně objednány prvním velitelem pevnosti.

Věrná replika hlomozen (muniční vůz) pro osmačtyřicetiliberní koule do moždířů

Multimediální stanice zobrazují historickou vojenskou techniku a obranné strategie.

Interaktivní stanice - muzeum "na dotek": Fotky v historických kostýmech | Přičichnout ke střelnému prachu | Zkontrolovat váhu dělové koule

Mediální stanice – náhled

Jak se obsluhuje dělo - na jednom z mediálních stanovišť ve Staré zbrojnici se dozvíte vše o nabíjení, střelbě, čištění a umístění historických děl.

Spustit video na YouTube

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Otevírací doba

duben – říjen 9 - 18 hodin
listopad – březen 9 - 17 hodin
Poslední návštěvníci:
hodinu před uzavřením pevnosti