Velitelský hřebčín

Ve stavu okolo r. 1900, kdy zde byli ustájeni nejen velitelovi koně, ale také tažní koně dělostřelectva.