Festung Königstein gGmbH

Historie studny a čerpání vody

Expozice ve Studničním domě

Öffnungszeiten: April - Oktober: 9 - 18 Uhr | November - März: 9 - 17 Uhr

Lage: Brunnenhaus

Familienfreundlichkeit: interaktive Modelle, kindgerechte Texte

Barrierefreiheit: eingeschränkt für Rollstühle (Begleitperson empfohlen) | kein Zugang mit Kinderwagen

Fotografieren: für private Zwecke ohne Blitzlicht erlaubt | Foto-Genehmigung für gewerbliche Nutzung erforderlich

Historie studny a čerpání vody

Svými 152,5 metry je studna na pevnosti Königstein nejhlubší svého druhu v Sasku a druhou nejhlubší v Německu. Příkaz k vyhloubení studny mezi lety 1566 a 1569 vydal saský kurfiřt August. Šlo o zajištění zásobování budoucí pevnosti vodou. Práce se ujali horníci z Krušných hor pod vedením hormistra Martina Planera. Stopy po jejich dlátech jsou v šachtě dodnes patrné.

Pro ochranu životně důležité vody byl krátce po vyhloubení studny postaven dřevěný Studniční dům. Rovněž budovy, které zde stály později, byly pouze roubené. V případě ostřelování pevnosti by tak došlo ke zničení studny. Teprve dodnes stojící budova Studničního domu z roku 1735 byla opatřena až 4 metry silnou pískovcovou klenbou, odolnou vůči ostřelování. Na konci 19. století pak byl do budovy dodatečně vložen strop z pěchovaného betonu s hrubým žulovým plnivem, který spočívá na ocelových nosnících.

Vrcholy expozice

Přímý pohled do osvětlené šachty studny

Hloubení studny horníky z Marienbergu před zhruba 450 lety je znázorněno na modelu v měřítku 1:10.

Rekonstrukce obrovského šlapacího kola

Ukázky čerpání vody pomocí starého elektromotoru z roku 1911 (duben - říjen)

Interaktivní modely ilustrují, jak fungují předchozí dopravníkové technologie

Krátký film ukazuje cestu sudu s vodou do hloubky 150 metrů.

Od koňského žentouru až po elektromotor

Po dokončení studny byla voda dopravována nahoru pomocí žentouru, poháněného koňskou silou, jak to bývalo obvyklé v dolech. Hravou formou je tento způsob čerpání vody představen na modelu, který lze uvést do provozu zatočením klikou.

V 17. století pak žentour nahradilo šlapací kolo s průměrem sedm metrů. Čtyři muži v něm museli denně ujít 28 000 kroků, aby 36krát vyzdvihli okov, naplněný vodou. Rekonstrukce šlapacího kola v originální velikosti ukazuje obrovské rozměry tohoto technické zařízení. Monotónní práce robotníků, vězňů a vojáků posádky pevnosti, kteří byli na tyto práce využíváni, je zachycena v animovaném filmu.

Později pak byla síla, potřebná pro čerpání vody, dodávána parním strojem (od roku 1871), od roku 1911 pak elektromotorem. V roce 1967 bylo čerpání vody zastaveno, protože pevnost byla připojena na veřejný vodovod. Celý systém čerpání vody i s restaurovaným elektromotorem už dnes slouží jen pro ukázky toho, jak se dříve na pevnosti dopravovala ze studny voda.  (duben - říjen)

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Otevírací doba

duben – říjen 9 - 18 hodin
listopad – březen 9 - 17 hodin
Poslední návštěvníci:
hodinu před uzavřením pevnosti