Festung Königstein gGmbH

Historia powstania studni
i techniki wydobywania wody

Wystawa w Domu Studziennym

Godziny otwarcia: kwiecień - październik: 9:00 - 18:00 | listopad - marzec: 9:00 - 17:00

Pozycja: Dom studzienny

Przyjazność rodzinie: interaktywne modele

Dostępność: graniczony dostęp dla wózków inwalidzkich | brak dostępu dla wózków dziecięcych

Fotografować: dozwolone w celach prywatnych bez latarki | wymagana autoryzacja zdjęć do użytku komercyjnego

Historia powstania studni i techniki wydobywania wody

Studnia na Twierdzy Königstein, o głębokości 152,5 metra, jest drugą najgłębszą historyczną studnią w Niemczech. Jej powstanie w latach 1566 - 1569 zawdzięczamy księciu Augustowi, który zlecił budowę studni, aby zapewnić przyszłej twierdzy niezależne dojście do wody.  Pracy podjęli się górnicy z Rudaw pod kierunkiem Martina Planera. Ślady górniczych kilofów do dzisiaj widoczne są na ścianach studni.

Aby zapewnić ochronę niezbędnemu do życia ujęciu wody, krótko po ukończeniu budowy studni wzniesiono nad nią drewniany budynek. Również kolejne budowle wznoszone były wyłącznie ze zwykłego muru pruskiego.  W razie ostrzelania twierdzy studnia uległaby niewątpliwie zniszczeniu. Dopiero wzniesiony w roku 1735 i do dzisiaj istniejący dom studzienny przykryty został 4-metrowej grubości stropem piaskowcowym odpornym na uderzenie bomb burzących. Pod koniec XIX w. wzmocniono strop dodatkową warstwą granitowo-betonową, wspartą na stalowych belkach.

Najważniejsze wydarzenia wystawy

wgląd do oświetlonego wnętrza studni

model w skali 1:10 pokazuje sposób, w jaki górnicy z Marienberg wykuwali studnię przed 450 laty

replika gigantycznego koła deptakowego

pokaz techniki wydobywania wody przy pomocy silnika elektrycznego z roku 1911 (kwiecień - październik)

Interaktywne modele ilustrują zasady działania dawnych technik pompowania wody.

Krótki film przedstawia drogę beczki wodnej aż do głębokości 150 metrów.

Od końskiego kieratu do silnika elektrycznego

Początkowo woda ze studni wydobywana była przy pomocy techniki znanej z górnictwa, czyli napędzanego przez konie kieratu. Ruchomy model obsługiwany na korbkę w przystępny sposób obrazuje sposób działania tego urządzenia.

W wieku XVII miejsce kieratu zastąpiło koło deptakowe o średnicy 7 metrów. Codziennie czterech mężczyzn musiało zrobić 28.000 kroków, aby 36 razy wciągnąć na górę beczkę z wodą.  Oryginalnej wielkości kopia koła deptakowego ukazuje jego prawdziwe rozmiary. Prezentowana animacja filmowa obrazuje monotonną pracę wyznaczonych do obsługi koła chłopów pańszczyźnianych, więźniów czy żołnierzy z garnizonu.

Z czasem energię potrzebną do wydobycia wody zaczął dostarczać silnik parowy (od 1871 roku) i silnik elektryczny (od 1911 roku). W roku 1967, w wyniku przyłączenia twierdzy do sieci wodociągowej, przestano pobierać wodę ze studni. Technika wydobywania wody przy pomocy silnika elektrycznego z roku 1911 demonstrowana jest od 1997 roku. (kwiecień - październik)

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Godziny otwarcia

kwiecień - październik godz. 9 - 18
listopad - marzec godz. 9 - 17
Koniec wstępu dla zwiedzających:
1 godzina przez zamknięciem twierdzy