Expozice ve Studničním domě

Historie studny a čerpání vody

Od 9. února 2018 nabízejí muzejní prostory ve Studničním domě nový zážitek. Původní expozice, otevřená v únoru 1998, byla dvacet let poté reinstalována a technicky modernizována.

Svými 152,5 metry je studna na pevnosti Königstein nejhlubší svého druhu v Sasku a druhou nejhlubší v Německu. Příkaz k vyhloubení studny mezi lety 1566 a 1569 vydal saský kurfiřt August. Šlo o zajištění zásobování budoucí pevnosti vodou. Práce se ujali horníci z Krušných hor pod vedením hormistra Martina Planera. Stopy po jejich dlátech jsou v šachtě dodnes patrné.
Hloubení studny horníky z Marienbergu před zhruba 450 lety je znázorněno na modelu v měřítku 1:10.

K vrcholům expozice patří i nadále přímý pohled do osvětlené šachty studny a ukázky čerpání vody pomocí starého elektromotoru z roku 1911.

Trailer: Biermann-Jung Kommunikation & Film

Nově je možno celý postup sledovat z vedlejší místnosti: dění ve Studniční místnosti je totiž snímáno kamerou a přenášeno do vedlejší místnosti na velkou obrazovku.

A pokud se zrovna ukázky čerpání vody nekonají, je na obrazovce promítán film, který byl pořízen při fárání do studny. Na třech velkých obrazovkách jsou vidět fascinující záběry z hlubin studny.

 

Od koňského žentouru až po elektromotor

Po dokončení studny byla voda dopravována nahoru pomocí žentouru, poháněného koňskou silou, jak to bývalo obvyklé v dolech. Hravou formou je tento způsob čerpání vody představen na modelu, který lze uvést do provozu zatočením klikou.

V 17. století pak žentour nahradilo šlapací kolo s průměrem sedm metrů. Čtyři muži v něm museli denně ujít 28 000 kroků, aby 36krát vyzdvihli okov, naplněný vodou. Rekonstrukce šlapacího kola v originální velikosti ukazuje obrovské rozměry tohoto technické zařízení. Monotónní práce robotníků, vězňů a vojáků posádky pevnosti, kteří byli na tyto práce využíváni, je zachycena v animovaném filmu.

Později pak byla síla, potřebná pro čerpání vody, dodávána parním strojem (od roku 1871), od roku 1911 pak elektromotorem. V roce 1967 bylo čerpání vody zastaveno, protože pevnost byla připojena na veřejný vodovod. Celý systém čerpání vody i s restaurovaným elektromotorem už dnes slouží jen pro ukázky toho, jak se dříve na pevnosti dopravovala ze studny voda.

Studniční dům

Pro ochranu životně důležité vody byl krátce po vyhloubení studny postaven dřevěný Studniční dům.

Rovněž budovy, které zde stály později, byly pouze roubené. V případě ostřelování pevnosti by tak došlo ke zničení studny.

Teprve dodnes stojící budova Studničního domu z roku 1735 byla opatřena až 4 metry silnou pískovcovou klenbou, odolnou vůči ostřelování.

Na konci 19. století pak byl do budovy dodatečně vložen strop z pěchovaného betonu s hrubým žulovým plnivem, který spočívá na ocelových nosnících.

Užijte si prázdniny v místech, kde kdysi bydlel studnař

Kromě toho jsou dnes ve Studničním domě k dispozici dva apartmány (pro 2 až 4 osoby), které si lze pronajmout.
informace k rezervaci